3
         
   
         
  Przegląd teatralny


Placówka z tradycjami               Rozkład dnia                Kadra               Nasz ogród
                                          TYLKO JEDNO JEST
                P R Z E D S Z K O L E   D I N U S I O W E
                                to Przedszkole bardzo fajne,
                                      K O L O R O W E !
                            Tu gdzie dziecko zawsze śmieje się
                                                          do dziecka
                                I gdzie uśmiech tak sie toczy
                                                          jak piłeczka

                              My dzieciaki roześmiane, mądre, śliczne                         
                                    Bardzo sprawne, twórcze i energetyczne!
                                          Ku radości Babci, Pani, Taty, Mamy
                                                    Ciało oraz umysł ciągle rozwijamy!


  DO ZOBACZENIA...W roku szkolnym 2014/15

Nasze Przedszkole rozpoczęło realizację projektu:

"Nauka i zabawa z Dinusiem

w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 89 w Łodzi"

edyt.